Vi samarbejder med STOP SPILD LOKALT

YourLocal vil være med til at sikre, at det globale madspild bliver halveret i 2030. Derfor har vi indgået et partnerskab med Danmarks største frivillige organisation indenfor reducering af madspild. 

Strategisk samarbejde

Fremtiden handler om at stå sammen!

Hos YourLocal mener vi, at kampen mod madspild skal kæmpes i fællesskab! Derfor har vi valgt at indgå i et strategisk partnerskab med Danmarks største madspildsorganisation – Stop Spild Lokalt. 

YourLocal skal i samarbejde med Stop Spild Lokalt og deres 800 frivillige sørge for at redde både store og små mængder overskudsmad i detailhandlen. Derudover skal vi undersøge de hyppigste årsager til madspild og sammen udvikle fremtidens bedste madspildsinitiativer. Sammen kan vi gøre en stor forskel!

Hvert år bliver der smidt 814.000 tons mad ud i Danmark. Af dem bliver hele 247.000 tons mad smidt ud i de danske hustande. Beregninger viser, at hvis madspildet var blevet undgået, kunne vi have sparret klimaet for godt 2 millioner tons CO2, som Danmark har som klimamål at nedsænke inden 2030.

Danmark har sat en målsætning om, at danskernes madspild skal halveres inden 2030. Dermed skal den danske fødevarebranche reducere tabet af mad i hele værdikæden, hvilket kræver en effektiv indsats og et stærkt samarbejde på tværs af værdikæden. 

Stop Spild Lokalt har været i gang siden 2016 og er stiftet af den i dag 23-årige Rasmus Erichsen. Organisationens formål er at videregive store mængder overskudsmad fra dagligvarebutikker. I dag har STOP SPILD LOKALT mere end 800 frivillige i hele Danmark, som hver dag uddeler op mod 30 tons overskudsmad. 

Vil du vide mere om Stop Spild Lokalt?   

Det skal du vide om Stop Spild Lokalt

Alle i og omkring Stop Spild Lokalt arbejder 100% frivilligt. SSL uddeler dagligt ca. 30 tons overskudsmad. De er derfor blevet Danmarks største frivillige organisation, der systematisk, fødevaresikkert og sporbart deler overskudsmad ud, som ellers ville have mættet Danmarks containere og skraldespande.

Derfor samarbejder Stop Spild Lokalt med YourLocal

Vil du vide mere?